Jonatan Lamy

Leder projekt, styrelser och start-ups.
En sällsynt techie i civilsamhället!